hyundai aesthetics

Next is you !

TUYỂN MẪU ĐẠI DIỆN


Đối tượng

Tất cả nam hoặc nữ có mong muốn thẩm mỹ làm đẹp
(từ 19 tuổi trở nên)


Nguyện vọng
phẫu thuật

Bạn có thể chọn bộ phận phẫu thuật mà bạn mong muốn như mắt, mũi, miệng, ngực, da


Lợi ích người mẫu

Chi phí hỗ trợ có thể lên đến 100% tùy thuộc vào từng đối tượng

hyundai aesthetics Model Application

Đơn đăng ký người mẫu

Đính kèm ảnh chính diện và ảnh nghiêng Nếu ảnh của bạn không phù hợp với hướng dẫn, bệnh viện có thể không trả lời bạn được.